Brug THC-olie som en hjælp i kampen mod kræft

Kræft kan være forbundet med mange side-gener

Kræft er en – ofte – livstruende sygdom, og dette er frygteligt nok i sig selv. At være truet på selve sin eksistens er en situation som tærer på en, både mentalt, fysisk og socialt. Man er altid bevidst om den potentielt fatale situation som en parentes, der hviler over alt hvad man gør. Heldigvis findes der mange behandlingsveje og mange løsninger, og derfor lærer langt de fleste kræftpatienter at leve i denne bevidsthed om, at deres tid måske er mere kostbar og kortere end mange andres. Det er derfor ofte de mange sideeffekter ved kræften, som er mest tærende og generende. Kræft er en sygdom som langsomt nedbryder kroppen, og dette betyder, at den ofte skaber en masse smerter. Det kan være smerten fra muskler som klemmes, organer som ikke fungerer som de burde, eller essentielle funktioner som sætter ud. For eksempel kan mennesker med spiserørskræft have svært ved at synke, lungekræft kan give vejrtrækningsbesvær og urinrørskræft kan skabe problemer med vandladning. Alt dette forringer livskvaliteten og gør hverdagen sur og besværlig.

 

Det er ikke altid at gængs medicin kan afhjælpe bivirkningerne ved kræft

Disse bivirkninger er, hvis man kan sige det sådan, blot sideeffekter. Det er sjældent disse, som behandlingen direkte retter sig imod. Alligevel er lægevidenskaben nået langt, og lægerne kan behandle de fleste ting, og afhjælpe de fleste smerter. Mange kræftpatienter får således medicin, for at gøre hverdagen nemmere at komme igennem. Morfin er godt af mange årsager; det dulmer smerter og gør kroppen mere afslappet. Men morfin kan også være skidt. For det første er det langt fra alle kræftrelaterede smerter, som kan dulmes af denne medicin. For det andet, så er en del af morfinens dulmende effekt også det, at den sløver alle sanserne. Får man meget medicin bliver man langsomt opfattende, ligeglad og træt. Dette er sjældent en sjov situation at befinde sig i. For kræftpatienter som har familie og et stort socialt netværk, er det noget som næsten forringer livskvaliteten endnu mere en smerterne. Det forhindrer dem nemlig i at være til stede, når de er sammen med dem som de har kære. Samtidig er der ingen mennesker, som kan holde ud at leve med smerter hele døgnet rundt. Spørgsmålet er, hvad man i en sådan situation så kan gøre.

 

THC olie og kræft er en anerkendt kombination

I mange, mange år har det traditionelt været sådan, at naturmedicinen tager over hvor lægevidenskaben kommer til kort. Naturmedicinen er et felt, som mange har stærke holdninger til. Nogen mener at den er det rene hokus pokus, imens andre igen mener at den er helt legal og har rødder helt tilbage i oldtiden. Noget naturmedicin er helt sikkert meget langt ude, men andre dele af dette område er faktisk afprøvet og endda anerkendt af mange praktiserende læger. Her er der nemlig tale om behandlinger, som sygehusene af den ene eller den anden grund ikke praktiserer, men som rigtigt mange patienter verden over alligevel har gode erfaringer med. En af disse behandlingsformer er THC olie. Denne olie er olie som er udvundet af cannabis. Cannabis bliver ofte forbundet med at ryge sig skæv og gøre dumme ting, og dette er nok en af grundene til at THC olien har fået et så dårligt ry som det har. Men faktisk har THC olie mange af de samme gavnende egenskaber som morfinen, blot er den langt mindre indgribende og langt mindre forstyrrende. THC olie kan smøres på smertende områder, og langt de fleste brugere vil opleve en positiv ændring i smertebilledet. Dette er en behandling, som på det seneste især er blevet anerkendt i forbindelse med behandling af kræft.

 

Let smerterne i forbindelse med kræft med THC olie

THC olie og kræft er et emne som har været meget i vælten i de seneste år. Men hvad end man er for eller imod, er d åbenlyse resultater som mange patienter har oplevet, svære at tale imod. Olien er en langt mere mild og naturlig behandlingsform, og for mange virker det. Det er et naturligt produkt, som har en lang mindre effekt på deres hverdag, og som i mange tilfælde endda forbedrer den betydeligt.